Bilder från en del av de böcker jag illustrerat. Några av dem har jag skrivit själv.
 
Images from some of the books I have illustrated and, in some cases, written.