Katarina Strömgård picture by Matti Ridenfeldt
Jag gör besök på skolor och bibliotek och berättar om mina böcker och bilder. Jag håller också workshops för både barn och vuxna. Den som vill kan boka mig via Författarcentrum Öst, www.forfattarcentrum.se. eller via illustratörcentrum, www.illustratorcentrum.se/utbildare/ . Där finns också prislistor på arvoden för olika typer av framträdanden.
 
Vid ett besök anpassar jag mig såklart efter målgrupp och önskemål. Jag kan ha sagostund med en av mina bilderböcker, visa bilder, berätta lite hur jag jobbar och kommer på idéer och leda en bild-och textworkshop. Jag pratar gärna om hur bild och text samverkar på olika sätt i en bilderbok eller en illustrerad bok.
Jag kan visa bilder digitalt, tar också gärna med skisser och original så man kan följa processen från skiss till färdig bild.
 
En workshop kan utgå från en aktuell bok eller ett tema, tillexempel:
Hur man gör omslag och illustrationer från idé och skiss till färdig bild.
Hur man hittar på hur personerna ska se ut.
Sagor, myter och monster.
Hur man kan använda färger, manér och teknik som en del av berättelsen. 
 
 
Fotot är taget av Matti Ridenfeldt och kommer från en sagostund på barnboksaffären Bokspindeln.